KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN POS DESTEĞİ

Kadın girişimcilere yönelik POS desteğinden faydalanmak için aşağıdaki formu doldurmanız gerekmektedir. Başvuru için son tarih 31 Aralık 2021’dir. Kriterlere uygun olarak başvuran ilk 1000 kadın girişimci bu destekten yararlanacaktır.

Pandemi döneminde küçük işletmelerin faaliyetlerine devam etmelerini desteklemek ve tüketicilerin ihtiyaçlarını küçük işletmelerden karşılamaya davet etmek üzere hayata geçirdiğimiz “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” kampanyasının devamında 1.000 kadın girişimciye POS cihazı temininde 500 TL nakdi destek sağlıyoruz.

Kriterlere uyan ve belirlenen tarihler arasında ilk kez POS cihazı satın almış 1.000 kadın girişimci başka herhangi bir koşul olmaksızın ve karşılıksız olarak bu teşvikten faydalanabilecek.

Başvuru Kriterleri:

- Kadın girişimci olarak ticari işletmenin sahibi olunması veya kadın girişimcilerin şirketteki payının en az %51 olması

- Ticari işletmenin/Şirketin 1.1.2021 tarihinden sonra kurulmuş olması

- Ticari işletmenin/Şirketin TOBB’a bağlı Oda/Borsalara ve Ticaret Sicil’e kayıtlı olması

- Desteğe konu POS Makinesinin, ticari işletmenin/şirketin ilk POS makinesi olması ve 1.1.2021 tarihinden sonra satın alınmış olması

Başvuru esnasında aşağıdaki belgelere ihtiyacınız olacaktır.

- POS Desteğine başvuru yaptığınız ticari işletmenin/şirketin;

  • Faaliyet Belgesi
  • Sicil Tasdiknamesi Sureti
  • Gerçek Kişi Ticari İşletme ise; ticari işletmenin sahibi olduğunuzu gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sureti
  • Limited Şirket ise; şirketteki kadın girişimcilerin paylarını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sureti
  • Anonim Şirket ise; şirketteki kadın girişimcilerin paylarını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi sureti veya Pay Defteri Sureti
  • Kooperatif ise; kooperatifin, ortaklarının çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu ve kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan kooperatif olduğuna ilişkin Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nden alınacak yazı.
  • Kadın girişimcilerin T.C. Kimlik Kartları

- Satın aldığınız POS Makinesinin faturası

  • POS desteğinden faydalanmak üzere başvurduğunuz ticari işletmeye/şirkete 1.1.2021 tarihinden sonra düzenlenmiş fatura sureti

BAŞVURU YAPMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR.