Dijital Çözüm Ortaklarımız

Dijitalleşme süreci için, size en iyi şekilde yardımcı olmayı hedefliyoruz!

Logo

Login Yazılım

Giderek zorlaşan rekabet koşullarında, üretmeye, hizmet sunmaya devam ederken, sürdürülebilir kar elde etmeyi de başaran, varlığını sürdürmenin ötesinde büyüyen ve güçlenen şirketlerden olmak istiyorsanız Login Kurumsal İş Çözümleri ile tanışın.
Login Yazılım
Login Yazılım
Login Yazılım
Login Yazılım

Çözüm Sunduğumuz Alanlar

Login ERP

Kaynakları doğru ve esnek bir şekilde planlama ve yönetme imkânı sağlamayan uygulamalar veya her bir kaynak için oluşturulmuş ayrı ve karmaşık uygulama parçacıkları, kaosa açık bir yapıya ve bunun sonucunda da artan kayıplara neden oluyor. Yöneticilerin ve kurumların, kaynak yönetimi gibi kapsamlı bir süreci en etkili şekilde ve mümkün olan en düşük kayıpla yönetebilmeleri, veri bütünlüğünün sağlanmasını, kaynakların en verimli şekilde atanmasını ve denetimin güvenilir bir sistemle takip edilmesini gerektiriyor. Login ERP Kurumsal Kaynak Planlaması, sunduğu esnek ve doğru çözümlerle tüm kaynak yapısına anında hakim olmaya olanak tanıyarak ‘doğru zamanlarda doğru kararlar’ almanın önünü açıyor. Türkiye koşullarına, mevzuatlarına ve iş yapış şekillerine uygun olarak yerel ekiplerce geliştirilen Login ERP, evrensel koşulların gerekliliklerini de yerine getiriyor. Login ERP Kurumsal Kaynak Yönetimi altında sunulan çözümler, farklı kaynak yönetimi süreçlerinin tüm diğer yazılım, cihaz ve ortamlarla haberleşebilmesini sağlamakla birlikte gelecekteki tüm olası teknolojilerle de uyumlu. Login ERP, bütçeden müşteri ilişkilerine, stok yönetiminden sevkiyat planlamaya kadar çok sayıda farklı süreci hızlı ve etkili olarak yönetmeyi sağlayarak, kurumların verimliliklerini artırmalarına, sürdürülebilir karlılık elde etmelerine ve sağlıklı büyümelerine yardımcı oluyor.

Login X-tra

Yüzde yüz yerli kaynaklarla ülke ve sektör koşullarına uygun olarak tasarlanan Login Kurumsal İş Çözümleri günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına göre sürekli ve koşulsuz olarak gelişmeye devam ediyor. Kablosuz el terminalleri (barkod) uygulamaları, web ara yüzleri, diğer yazılımlar ile bilgi transferine imkan sağlayan açık yapısı ile zaman ve mekandan bağımsız uygulama olanakları sunuyor. Yılların birikimi ile oluşan bu yapı; müşterilerimizin isteklerine uygun düzenlemelerle tüm iş süreçlerinin en verimli şekilde yönetilmesi için gereken araçları sağlıyor. Login X-tra Bütünleşik Ek Çözümler kapsamında yer alan web arayüzü, mobil arayüzü, el terminali arayüzü, iş zekası ve servis yönetimi çözümleri Login Kurumsal İş Çözümlerinin diğer modüllerine çözümlerine sorunsuz bir şekilde entegre edilebiliyor, tüm çözümlerin bir arada çalışması mümkün oluyor. Hız kazandırmaya ve bilgi güvenliği sağlamaya odaklanarak geliştirilen Login X-tra Bütünleşik Ek Çözümler altında sunulan araçlarla müşterilerimiz tüm işlemlerini lokasyondan bağımsız olarak hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor, satın alma ve onay süreçlerini takip edebiliyor, etkili bir veri analizi elde edebiliyor.

Login HR

İnsan kaynakları ve bu kaynakların yönetimini yürüten İnsan Kaynakları birimleri, her sektörden ve her ölçekten kurumun ana damarı olarak öne çıkıyor. Uygun insan gücünün etkili bir şekilde yönetilmesi, insan kaynakları birimlerinde biriken verilerin yönetimi, şirket içi değerlendirme, işe alma, eğitim, ücret ve izin yönetimi gibi çok sayıda alt bileşenin etkili şekilde kontrol altında tutulması başarılı sonuçlara ulaşmak için önem taşıyor. Gereken zamanda gerekli özelliklere sahip personeli etkili bir şekilde yönetmeyi sağlayan Login HR İnsan Kaynakları Yönetimi, İK birimlerinin şirketlerinin stratejik hedeflerine ulaşması için önem taşıyan ‘aracılık’ misyonunu etkin olarak gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Etkili iş gücü planlaması ve tüm diğer süreçlerin doğru bilgilerle beslenmesi için birbirleriyle entegre birçok temel uygulamayı sunan Login HR modüler yapısıyla, küçük bir sistemden başlayarak, şirketiniz ile birlikte büyütebileceğiniz bir yapıya olanak tanıyor. Parametrik ve uyarlanabilir arayüzüyle en karmaşık insan kaynakları modellerinin kolaylıkla kurulabilmesini sağlayan Login HR, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı da kolaylaştırıyor. Çok sayıda resmi ya da istatistiksel rapor ve izleme ekranı sunarak, yönetim birimlerinin zengin bir bilgilendirme sistemiyle daha verimli çalışmasını sağlıyor. Şirket organizasyonu içerisinde birden fazla şubeden oluşan büyük şirketlerde bütünleşik insan kaynakları politikalarının kolayca hayata geçirilmesine destek oluyor.

Login PRO

Login Pro Sistem Araçları, Login Kurumsal İş Çözümleri kullanan müşterilerimizin ek maliyetle karşılaşmadan sahip oldukları özel araçlar ve bileşenler içeriyor. En ufak sistemden en kapsamlı sisteme kadar tüm Login Kurumsal İş Çözümleri, Login Elegant, Login Report Studio, Login Form Designer ve Login System Admin donanımlarıyla bir arada sunuluyor. Güvenli ve güçlü performanslarıyla Login Pro Sistem Araçları, kullanıcı dostu arayüzleriyle kullanımı kolaylaştırıyor, müşterilerin raporlarını ve ekranlarını istedikleri gibi özelleştirebilmelerine olanak tanıyor. Login Kurumsal İş Çözümlerinin tüm modüllerinin tek bir çatı altında yönetilmesini sağlayan Login Pro Sistem Araçları raporlama süreçlerine esneklik ve hız kazandırıyor. Kullanıcı dostu, güvenli veri tabanı yapısıyla kolay ve güvenli bir yetkilendirme ve yönetim imkanı sunuyor. Özelleştirilmiş ekranlar ve esnek yetkilendirme sistemi avantajları sunan Login Pro Sistem Araçları, bilgilerinizi en üst düzeyde koruyor. Kullanımı kolay sistem araçları, güçlü performanslarıyla da işlemlerinizi çok hızlı ve eksiksiz bir şekilde tamamlamanıza imkan veriyor.

Login Yazılım

Login, müşterilerin tüm süreçlerini tek bir platformda takip edebileceği her yerden ulaşacağı gelişmiş bir yapı sunuyor.