Dijital Çözüm Ortaklarımız

Dijitalleşme süreci için, size en iyi şekilde yardımcı olmayı hedefliyoruz!

Logo

Fongogo Kitle Fonlama Platformu A.Ş.

Kitle fonlaması faaliyetleri bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla Kurul tarafından belirlenen esaslar dâhilinde SPK'nın yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın halktan para toplanmasıdır.
Fongogo Kitle Fonlama Platformu A.Ş.

Çözüm Sunduğumuz Alanlar

Kitle Fonlamasına Aracılık

Kitle fonlaması faaliyetleri bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla Kurul tarafından belirlenen esaslar dâhilinde SPK'nın yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın halktan para toplanmasıdır. Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından listeye alınmak şartıyla, paya ve borçlanmaya dayalı olarak halktan para toplanması suretiyle kitle fonlaması faaliyetleri gerçekleştirebilir. Şirket, Kuruldan izin almaksızın, ödül veya bağış karşılığında fon toplayabilir. Ayrıca, internet sitesi üzerinden üyelerin kendi aralarında iletişim kurmalarına imkan tanınması hizmeti ile kitle fonlaması faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında girişimcilere ve girişim şirketlerine danışmanlık hizmeti verebilir.